CSR

CSR (Corporate Social Responsibility)

 

to społeczna odpowiedzialność biznesu – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Staramy się wypełniać to zobowiązanie poprzez finansowanie lokalnych inicjatyw sportowych

KS Gniezno

Start Gniezno

Zapotrzebowanie na wsparcie finansowe w ramach CSR można zgłaszać na adres mailowy

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi projektami